Call us today 0141-2301703, 2301079

 

  khandelwalprincipal.14@gmail.com

About

SHRI KHANDELWAL VAISH HITKARINI SABHA, JAIPUR

Chandra Manohar Batwara

Post : President

Tel: +91-9829018330

Anil Jhalani

Post : Sr. Vice President

Tel: +91-9414065436

Gyan Chand Atolia

Post : Vice President

Tel: +91-9829064642

Babu Lal Gupta

Post : Pradhan Mantri

Tel: +91-9828017732

Ajay Kumar Gupta

Post : Joint Secretary

Tel: +91-9414046876

Naval Bihari Tambi

Post : Treasurer

Tel: +91-9829068967

SHRI KHANDELWAL VAISH P.G. MAHAVIDHYALYA PRABHANDHA SAMITI, JAIPUR

Vishambhar Dayal Khandelwal

Post : President

Tel: +91-9314421001

Girraj Prasad Katta

Post : Vice President

Tel: +91-9414059703

Tarachand Gupta

Post : Secretary

Tel: +91-9414068579

Navin Atolia

Post : Joint Secretary

Tel: +91-9829056797

Vinod Gupta

Post : Treasurer

Tel: +91-9414007580

Mahendra Haldiya

Post : Member

Tel: +91-9314880928

Dr Rakesh Dusad

Post : Member

Tel: +91-9983665500

Kailash Chand Rawat

Post : Member

Tel: +91-9414074185

Jitendra Kayathwal

Post : Member

Tel: +91-9314950560

Ravindra Badaya

Post : Member

Tel: +91-9829063867

Prof. Kusum Jain

Post : University Representative

Tel: +91-9829011037

Pradeep Kumar Sharma

Post : Student's Guardian Representative

Tel: +91-9414043231

Aashu Kumar Bansal

Post : Ex- Student Representative

Tel: +91-8058450798

Dr. Shilpa Sharma

Post : Staff Representative

Tel: +91-9828051949

Dr. Nanda Shekhawat

Post : Principal

Tel: +91-9214574641